Fort Asperen

 

Functie: Afsluiting van het Linge-acces met zijn kaden, verdediging van de achterliggende inundatiewaaiersluis en de daar achter gelegen waaiersluizen in de Linge.

Wijziging / uitbreiding bebouwing: Het fort had de vorm van een halve cirkel met erin een bomvrije toren, omgeven door een gracht met ophaalbrug. 1879-1880: Gracht gedempt en noordzijde van de toren aangeaard. In deze aanaarding bevindt zich op de begane grond een remise met daaronder gelegen buskruit- en projectielenmagazijn / opvulplaats, voorzien van munitieliften. 1914-1918: Bouw scherfvrij betonnen wachthuis bij de ingang van het fort, in het oostelijk en westelijk deel van de wal scherfvrije betonnen waarnemingsposten. 1939-1940: Bouw van gewapend betonnen schuilplaatsen Inundatie en waaiersluizen asperen Jan Blanken bedacht bijvoorbeeld de waaiersluis, die tegen hoog water in kon worden geopend. Vullen van de kommen Het gebied tussen Lek en Waal was in twee kommen verdeeld. Ten noorden van de Linge werd de kom gevuld met Lekwater via een waaiersluis bij het Spoel. De zuidelijke kom kreeg water uit de Waal via een sluis bij Dalem. Beide kommen waren ook te vullen met Lingewater via twee waaiersluizen bij Asperen.


Satelliet foto ©

 Nieuwe informatie: Regelmatig

De Waterlinie Route bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook:


Staatsbosbeheer

 

Voor Exposities
Kunstfort


Fort Asperen presenteert boek
over mobilisatie


Project Fort Asperen

Lingeroute.nl
Fort Asperen

(video)


Faceboopk