Diefdijk

Het hele rivierengebied is tegenwoordig beschermd door dijken waardoor het hier redelijk veilig wonen en leven is. Dit was vroeger heel anders, in de Romeinse tijd was de bedding van de huidige Linge de belangrijkste Rijnarm, waarschijnlijk vanaf de 2e eeuw voor de jaartelling tot ergens tussen 697 en 1304. 697 toen was er nog geen Nederwaal maar de Bommelerweerd met de Tielreweerd verenigd. 1304 bij de aanleg van de dam tussen Tiel en Zandwijk was de zuidwestarm er wel en had die de functie van de Beneden-Linge overgenomen. Het Rijnwater heeft toen langs de oevers stroomruggen opgeworpen die geschikt waren voor bewoning. Op die plaatsen zijn nu nog steeds de dorpen te vinden. Op Meteren na, liggen alle kernen langs de huidige Linge en bij Meteren lag vroeger een riviertak richting Zaltbommel. Om de dorpen te beschermen tegen het water werden er vloedwallen en dwarsdijken aangelegd, hierdoor werd het water bij hoogwater om de dorpen heen geleid. Van enige samenhang in de bescherming tegen het water was toen nog geen sprake, wie het water deert die het water keert, was toen het devies.

 

de Diefdijk

Het eerste grote project dat een groter gebied omvatte was de voor het toenmalige Gelre zeer nadelige Diefdijk. De Diefdijk is in 1284 door de machtige Here van Holland aangelegd tussen de Lek en Linge met als doel het door vervening verzakte gebied van de Vijfhere lande te beschermen tegen het water uit Gelre. De dijk was zeer nadelig voor Gelre aangezien het water achter de dijk bleef staan en het gebied letterlijk verzoop. Het dorp Paveie is daardoor geheel verdwenen en leeft alleen nog voort in de naam Pavijen van het Culemborgse industrieterrein. Nu rijdend over de Diefdijk is dit nog steeds zichtbaar, aan de westzijde (Holland) is volop bewoning terwijl aan de oostzijde (Gelderland) amper bebouwing is. De Diefdijk heeft nog steeds dezelfde functie 'Gelderland laten verzuipen ten gunste van Holland'.

 

Viaduct van de A2 in de Diefdijk. Er zijn schuiven in aangebracht waarmee de snelweg bij hoogwater kan worden afgesloten. Het zijn niet meer de Heren van Holland, maar veel is er niet verandert de eufemistisch genoemde overloopgebieden waarvan nu sprake is, betekenen nog net zoveel als de Diefdijk, Gelderland te laten verzuipen ten gunste van Holland. De Diefdijk was redelijk zwaar beveiligd aan de Hollandse kant om te voorkomen dat de dijk vanuit de kant van Gelre zou worden doorgestoken.

 


De Diefdijk19-9-06
Minister opent nieuwe Diefdijk en A2

Den Haag - Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat opent op 20 september 2006 de vernieuwde waterkering Diefdijk. De waterkering in de A2 is vervangen en verbreed. Hiermee is het grootste knelpunt op de A2 tussen Everdingen en Culemborg aangepakt.
Jarenlang heeft dit deel van de A2 de filetop ranglijst aangevoerd. Het traject is versneld aangepakt vanwege de grote problemen bij met name de kruising van de A2 met de Diefdijk.
Begin 2004 is Rijkswaterstaat begonnen met de vervanging van de waterkering Diefdijk en de verbreding van de autosnelweg A2 tussen de aansluitingen Everdingen en Culemborg. Dit gedeelte van de A2 is verbreed van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken. De waterkering Diefdijk in de A2 is tegelijkertijd vervangen en verbreed. De waterkering heeft dezelfde functie en status als een dijk langs de Waal, de Rijn en de Lek en behoort tot de zogenaamde primaire waterkeringen van ons lang. De Diefdijk fungeert als waterkering in het geval een dijk doorbreekt ten oosten van de waterkering (Everdingen langs de Lek en Gorkum langs de Waal). Bij een dergelijke dijkdoorbraak moet de Diefdijk het westen van Nederland beschermen tegen overstromingen. De coupure in de Diefdijk kan in zo’n situatie gesloten worden.
Uitzonderlijk
Uniek aan de waterkering Diefdijk is dat drie belangrijke elementen bij elkaar komen. Ten eerste de A2 als belangrijke verkeersader van Nederland: Amsterdam-Utrecht-Den Bosch-Eindhoven-Maastricht. Daarnaast de waterkering die het westen van ons land moet beschermen tegen eventuele overstromingen van de Nederrijn/Lek en de Waal. En een belangrijk cultuurhistorisch element: de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Verder speelt ecologie een belangrijke rol.
Bron: Infrasite


Werk op de spoorweg bij de Diefdijk
Satelliet fotos ©


 
Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook:


Kazemat Diefdijk

Natuurherstel Lingegebied -
Diefdijk Zuid


Faceboopk