Fort aan de Ruigenhoekse Dijk

fort ruigenhoek vanuit de lucht gezien

Functie: Afsluiting van het acces Ruigenhoekse Dijk en ter verdediging van de keerkade tussen de eerste en de tweede inundatiekom, Utrecht van artilleriebombardementen vrijwaren.

Wijziging / uitbreiding bebouwing: Het fort is een regelmatige, gebastioneerde vierhoek, met bomvrije kazernes, remises en schuilplaatsen. 1914-1918 en 1939-1940: Aanpassingen in beton zoals schuilplaatsen, waarnemingsposten en mitrailleuropstellingen als gevolg van de mobilisaties. Het fort verkeert in een prima staat.

fort ruigenhoek

Dit verdedigingswerk is aangelegd tussen 1869 en 1870. De juiste benaming van het fort is eigenlijk "Fort op de Ruigenhoeksedijk". Het fort moest de (dijk)wegen verdedigen. Ook de spoorlijn van Utrecht naar Hilversum en de daarnaast gelegen weg moest dit fort voor zijn "rekening" nemen. Zo rond het jaar 1885 was het fort bestemd voor een bezetting van 240 man en 24 stukken geschut. In de bomvrije kazerne van het fort is een mooie gietstalen trap aanwezig. Met die trap is het mogelijk om op het uit 1870 daterende bouwwerk te komen. In 1939 zijn er, om de belangrijke ligging van het fort, diverse betonwerken gebouwd. Er zijn nu nog verschillende groepsschuilplaatsen te vinden en wat resten van observatieposten.

Bron: verdedigingswerken.nl


Rondleidingen Fort aan de Ruigenhoeksedijk


Met ingang van 1 juni 2012 maakt Staatsbosbeheer het mogelijk om met een groep het fort aan de Ruigenhoeksedijk te bezoeken.
Onder begeleiding van een gids maak je een rondleiding van een dik uur over het fort waarbij de gids vertelt over de nieuwe Hollandse waterlinie en de functie van dit fort hierin. Op het fort komen o.a. de IJsvogel en een groot aantal korstmossen voor.

Reserveren/kosten en vragen:
030-6564315Satelliet foto ©

 
Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook:


Staatsbosbeheer (1)


Staatsbosbeheer (2)


Faceboopk