Fort op de Biltstraat

 

Functie: Afsluiting van het acces, de straatweg Utrecht-De Bilt.

Wijziging / uitbreiding bebouwing: Gebouwd als aarden gebastioneerd fort met een aarden reduit. Negentiende eeuw: Bouw verdedigbaar wachthuis, bomvrije kazerne, remises en schuilplaatsen. Omstreeks 1930: Straatweg om het fort verbreed en door het fort getrokken, bomvrije kazerne in tweeën gedeeld en het reduit met wachthuis afgebroken. Bouw vijf kazematten van gewapend beton in de wal van het fort. Noordelijk deel nog redelijk intact, zuidelijk deel bebouwd met woonhuizen.

Dit verdedigingswerk is aangelegd tussen 1819 en 1821. Het fort is midden op de Biltsestraatweg gebouwd en moest de belangrijke verbinding Utrecht - Arnhem afsluiten. Het fort heeft een gebastioneerde vorm.

 

Aan de kant van de stad Utrecht had het fort oorspronkelijk een reduit. Zo rond 1885 was het fort bestemd voor een bezetting van ± 250 manschappen en 34 stukken geschut. Al het verkeer van en naar de stad Utrecht moest over een smalle weg met veel bochten om het fort heen rijden.

 

Omstreeks 1929 is het reduit afgebroken en de Biltsestraatweg weer door getrokken. In 1932 is er om de toegangsweg naar Utrecht te kunnen verdedigen een zware kazemat gebouwd op het noordelijke van het fort. Als er niet teveel groen aan de bomen zit kun je deze kazemat vanaf de straat zien staan.   

In 1936 is er nog meer in beton gebouwd. Op de noordkant van het fort staat nog een mitrailleurkazemat. In de tijd van de Duitse bezetting is deze kazemat gebruikt als gevangenis voor Nederlandse verzetstrijders. Naast deze kazemat is een monument ter nagedachtenis aan de vele verzetstrijders die hier zijn omgekomen.


 

Bron: verdedigingswerken.nl
Satelliet foto © 
Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook:


Fort De Bilt
Een biografie over de gelaagdheid en meervoudige betekenis van de plek (pdf)


Faceboopk