Fort bij AbcoudeSatelliet foto ©

Het Fort bij Abcoude is een onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Het fort ligt oostelijk van Abcoude, tussen de Angstel en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht, en is in de zomermaanden te bezoeken.
Dit was het eerste fort dat in het kader van de Stelling van Amsterdam werd gebouwd. Met de bouw werd in 1884 begonnen. Het ontwerp voorzag in een fort uit baksteen, met aarden wallen. Na een jaar werd de bouw opgeschort omdat inmiddels de brisantgranaat bekend was geworden. Tegen de explosieve kracht van deze nieuwe granaat was een bakstenen fort niet opgewassen. Er werd een nieuw ontwerp gemaakt, en het fort werd uiteindelijk uitgevoerd in beton, met een bakstenen gevel. Het werd in 1887 voltooid. Plannen om het fort te moderniseren, of zelfs geheel te slopen en te vervangen door een fort volgens een nieuwer ontwerp, zijn nooit uitgevoerd.
Het fort is nog vrijwel geheel intact, en is deels in gebruik als clubhuis van een visvereniging. Het is opgeknapt door moeilijk opvoedbare jongens, in een project van de Stichting Herstelling. Het was eigendom van de gemeente Abcoude, maar is op 16 mei 2006 overgedragen aan de Vereniging Natuurmonumenten.
Bron: Wikipedia

Rusthaven voor vogels

Fort bij Abcoude is meer bebost dan andere forten in de Stelling van Amsterdam. In de loop der jaren is het fort veranderd in een gevarieerd bos- en struweelgebied met struiken zoals esdoorn, meidoorn en els. Ook staan er enkele grote paardenkastanjes. Het is een rusthaven voor watervogels. Zelfs de ijsvogel is er soms te zien. Vleermuizen zoals dwergvleermuis en watervleermuis vinden er voedsel. De fortgracht is in gebruik als visvijver met speciale vissteigers voor gehandicapten.

Bron: Natuurmonumenten


 
Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.Nieuwe wandelroute
tussen Fort Abcoude
en Fort Nigtevecht


Zie ook de
webpagina's van:


Natuurmonumenten


en


Stelling van Amsterdam