Fort Blauwkapel


Functie: Afsluiten accessen, centraalspoorweg, de weg Utrecht-Hilversum en verdedigen van de waterkeringen ten behoeve van de derde inundatiekom.

Wijziging / uitbreiding bebouwing: Huidige fort 1817-1818: vorm van een regelmatig gebastioneerde vierhoek met in de keel een aarden reduit. Verbeteringen en aanpassingen in de negentiende en twintigste

Fort Blauwkapel gezien vanuit de luchtFort Blauwkapel is één van de grootste forten van de Waterlinie en werd rondom een bestaand dorpje aangelegd. Het fort ontleent zijn naam aan de kapel van dit dorp. Het huidige fort werd ter plekke van oude versterkingen uit de 18e eeuw gebouwd en dateert uit 1818-1821. Het fort heeft een vierhoekige grondvorm met in elke hoek een uitbouw (bastion). Aan de noordoostzijde, waar de vijand verwacht werd, bevonden zich oorspronkelijk twee ravelijnen (verdedigingseilanden in de gracht). Aan de stadskant bevindt zich een reduit (verdedigingswerk dat als laatste toevluchts-oord dient van de verdedigers) in het fort.

 

Het fort bestond oorspronkelijk uit aarden wallen die beplant waren. Later werden hier militaire gebouwen aan toegevoegd. De beplanting bestaat uit els, es, iep en wilg die werden gebruikt voor brandhout en om er afrasteringen van te maken. Meidoorns dien-den als natuurlijk prikkeldraad. Grote bomen als eik en kastanje moesten de vijand op afstand de indruk geven dat er sprake was van een natuurlijk onderdeel van het landschap.

 

Bron: Gemeente Utrecht

 

van 30 juli 2012 tot 10 augustus 2012


Zomerworkshop beeldhouwen 2012 op Fort Blauwkapel aan de rand van Utrecht


Fort Blauwkapel
Boeken via: http://www.robboekhoudt.nl
Inschrijving gestart

Week 1 - maandag 30 juli t/m vrijdag 3 augustus 2012
Week 2 - maandag 6 augustus t/m vrijdag 10 augustus 2012

kosten € 475,-- per week incl. uitgebreide lunch en gebruik gereedschap

Inschrijven? mail naar: INFO@ROBBOEKHOUDT.NL

"Meer informatie: WWW.ROBBOEKHOUDT.NL
Meer info
Bestellen

Satelliet foto ©

 

Militaire barak Fort Blauwkapel wordt theaterwerkruimte

Met de aanpassing van de accommodatie Fort Blauwkapel wordt een permanente werkruimte voor kunstenaars gecreëerd en een historisch waardevol pand behouden.

Op het fort bevinden zich, omgeven door bastions en wallen en geschaard rond een kerkje, een woonkern en twee oudmilitaire gebouwcomplexen: een kazerne en de beeldbepalende militaire barak uit 1883. In deze barak is sinds 1997 op tijdelijke basis het theatergezelschap Growing Up in Public gehuisvest.

 

De renovatie van de barak maakt de voortzetting van de werkzaamheden van de theatergroep en een werkruimte voor kunstenaars in de militaire barak mogelijk.

 

Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook


Forten rondom
Utrecht


Fort Blauwkapel (1)


Fort Blauwkapel (2)


Faceboopk