Fort de Gagel

Functie: Afsluiting van de Gageldijk, Kerkeindse Dijk, flankeren van de Klopdijk en bescherming van voorgelegen inundatiesluizen.

Wijziging / uitbreiding bebouwing: 1848: Ingrijpende wijziging. 1850-1852: Bouw vierkant bomvrij wachthuis in de keel. 1878: Bouw bomvrije kazerne en een remise, wijziging van het wachthuis. Gebouwen nog in goede staat, de wal is gedeeltelijk geëgaliseerd.

Dit verdedigingswerk is aangelegd tussen 1819 en 1821. In eerste instantie bestond dit fort uit aarden wallen met opstelplaatsen voor het geschut. Rond 1850 zijn deze werken voorzien van een bomvrij wachthuis. Rond 1880 zijn op de meeste werken uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie bomvrije kazernes en remises voor het geschut gebouwd. Bij  verschillende forten is het bomvrije wachthuis in latere jaren aangeaard. Dit is bij het bomvrije wachthuis op fort de Gagel niet het geval. Het bomvrije wachthuis en de bomvrije kazerne staan opmerkelijk dicht tegel elkaar aangebouwd. Verder staat er bij het fort nog een fortwachters woning en een drietal betonnen groepsschuilplaatsen. Ook de brug is nog aanwezig. In de tijd dat het fort gebouwd is moest de nabij gelegen inundatiesluizen, de Gageldijk en de Huydecoperweg afsluiten. Rond 1885 was het fort bestemd voor een bezetting van 131 man en 14 stukken geschut. Het fort is  in goede staat en het fortterrein is vrij toegankelijk.

 

Bron: verdedigingswerken.nl


Satelliet foto ©

 
Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook:


Fort de Gagel,
het Utrechtse fort


Gemeente Utrecht
Fort de Gagel


Ruimtes Fort de Gagel

Faceboopk