Fort Everdingen

Functie: Afsluiten van de Lek met Zuider Lekdijk en uiterwaarden en een niet inundeerbare terreinstrook tegen de binnenzijde van deze dijk. Het fort diende ook voor de verdediging van de inundatiesluizen en het inundatiekanaal.

Wijziging / uitbreiding bebouwing: Gebouwd volgens gebastioneerd ontwerp, met als reduit een grote bomvrije toren omgeven door een gracht met ophaalbrug. 1873-1877: Verbetering en aanpassing, de bomvrije toren aan de oostzijde voorzien van een vrijstaande aangeaarde contrescarpgalerij. Verder bouw van remises en schuilplaatsen met kruitmagazijn / projectielenopvulplaatsen die door middel van munitieliften in verbinding stonden met bovengelegen remises. In de Lekdijk voor het fort werd een grote sluisbeer gebouwd, die het inundatiewater via de gracht en inundatiekanaal inliet. Het fort verkeert in goede staat

Dit verdedigingswerk is aangelegd tussen 1844 en 1849. Het fort is midden op de Lekdijk gebouwd en moest deze, en een niet te inunderen terreinstrook aan de binnenzijde van de dijk beschermen. Het is van oorsprong een torenfort, maar door de komst van steeds beter geschut en betere munitie was het noodzakelijk te toren tegen de uitwerking van dit vuur te beschermen. Dit heeft men gedaan door om de toren een contrescarp galerij te bouwen. Deze contrescarp galerij is aan de zijde van de vijand aangeaard. Vanuit deze galerij is het mogelijk via een "stormgang" op het voorterrein van het fort te komen.

Men bouwde het torenfort midden op de lekdijk. Het verkeer moest langs de toren om voorbij het fort te komen. De fortwachters woning aan de westkant van de toren (keelzijde) is verdedigbaar. Deze woning is, net als de woning bij fort t' hemeltje, voorzien van muren met een dikte van ± 80cm.

Binnen in de toren zit, naast de ingang, een prachtige sleutelkast. In deze kast is plaats voor elke sleutel van het torenfort. Aan de binnenzijde van het rechter deurtje is een afbeelding van de vertrekken in de verschillende lagen van de toren te zien. Ook in dit fort is er veel aandacht (en geld) aan kleine details besteed.

In de directe omgeving van het fort zijn diverse leuke details de zien voor degene die er oog voor heeft. Op de plaats waar de diefdijk aansluit op de dijk rond het fort is een oude batterij te zien. Het profiel is niet scherp meer, maar de contouren zijn nog duidelijk aanwezig. Er zijn ook verschillende half afgebouwde groepsschuilplaatsen uit 1940 en schuilplaatsen uit 1918 te zien.

 

Bron: verdedigingswerken.nlSatelliet foto ©


 Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook:

Watervleermuizen in fort Everdingen

(op YouTube)

Fort Everdingen

(persoonlijke webpagina)


Faceboopk