Fort 't Hemeltje


Functie: Verdedigen van het acces (een niet te inunderen terreinstrook) naast de Wulvenbroekse Wetering, en de spoorlijn Utrecht-'s Hertogenbosch.

Wijziging / uitbreiding bebouwing: Het was onderdeel van de vooruitgeschoven fortenkring rond Utrecht. Het fort was voorzien van caponnière-achtige uitbouwen in de gracht met kazematten en lage flanken ter grachtsflankering, die door middel van poternes bereikbaar waren. Het fort verkeert in redelijke staat.


Het  fort bij 't Hemeltje is in de jaren 1878 - 1881 gebouwd. Het maakt deel uit van de vooruitgeschoven linie aan de oostkant van de stad Utrecht. Het werk dankt zijn naam aan een nabijgelegen boerderij met de naam 't Hemeltje. Het werk moest een niet te inunderen terreinstrook en de spoorlijn Utrecht - Den Bosch verdedigen. De fortwachterswoning is verdedigbaar. De muren van de woning zijn ±80 cm dik. Slechts op enkele plaatsen treffen we zo'n verdedigbare fortwachterswoning aan. Fort Everdingen beschikt ook over een verdedigbare fortwachterswoning. Het fort was bestemd voor een bezetting van 258 manschappen en ongeveer 34 stuks geschut.

 

Bron: verdedigingswerken.nl


Satelliet foto ©

 
Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.

 

Zie ook:


Staatsbosbeheer


Fort bij 't Hemeltje


Fort het Hemeltje
Oud Houten


Faceboopk