Fort Hinderdam


Functie: Afsluiten van de kade en het onder vuur houden van de beide Vechtoevers.
Wijziging / uitbreiding bebouwing: 1880: verandering aardwerk, bomvrije wachthuis en bouw remise met ondergelegen kruitmagazijn en projectielenopvulplaats. 1934: bouw dubbele mitrailleur kazemat van gewapend beton. Het fort is nu sterk vervallen.

De functie van dit fort was het afsluiten van de accessen door de Ankeveense Plassen en beheersen van de beide Vechtoevers.
Het is een klein fort met een onregelmatige vorm op een eilandje.
 
In 1673 aangelegd op een eilandje in de Vecht. In 1848 verkreeg het een vierkant verdedigbaar wachthuis dat in 1880 is aangepast, gelijktijdig met de bouw van een remise met kruitmagazijn en een projectielenvulplaats. In 1934 is een dubbele mitrailleurkazemat van gewapend beton gebouwd.

Bron: coehoorn.nl

 Vleermuizenhuis

Vanuit het fort werd de Hinderdam, de eerste sluis vanaf de Zuiderzee, bewaakt. In het fort en de bijgebouwen overwinteren tegenwoordig baardvleermuis, meervleermuis, gewone grootoorvleermuis en watervleermuis. In het fort wordt de juiste luchtvochtigheid voor de vleermuizen in stand gehouden.

Bron: natuurmonumenten.nl


 
Satelliet foto ©

Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.

 

Zie ook de volgende webpagina's van


Natuurmonumenten


Stelling van Amsterdam