Fort Jutphaas


Functie: Verdedigen van een smalle, niet inundeerbare terreinstrook.

Wijziging / uitbreiding bebouwing: Het had de vorm van een langgerekte, dwars op het acces gelegen gebastioneerde schans met een later in de keel gebouwd verdedigbaar wachthuis, van waaruit achter een vrijstaande gecreneleerde muur de keel geflankeerd kon worden. Het fort verkeert in redelijke staat.

Fort Jutphaas, gebouwd in 1820, diende ter afsluiting van het acces gevormd door de Overeindseweg met de terreinstroken ter weerszijde daarvan tussen Jutphaas en Houten. In de jaren 1846-1848 zijn enkele gebouwen neergezet, onder andere een verdedigbaar wachthuis in de keel. In 1880 is het fort niet vernieuwd vanwege de aanleg van de Batterijen aan de Overeindseweg, verder oostwaarts. Tijdens de Duitse bezetting van 1940-1945 werd het fort door de Duitse marine gebruikt als radiozend- en ontvangststation ten behoeve van de duikbootoorlog.

 

Bron: hollandsewaterlinie


Satelliet foto ©

 
Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Faceboopk