Fort Kijkuit of redoute op de Kortenhoefse Zuwe

Functie: Afsluiting Kortenhoefse Zuwe met ernaast gelegen kanaal.

Wijziging / uitbreiding bebouwing: Het was een vierkant redoute met afgeronde hoeken, met daarin een verdedigbaar bomvrij wachthuis. Bovenop een geschutsopstelling, achter een muur met schietgaten en schietsleuven, om het wachthuis een gracht met ophaalbrug. 1880: Wachthuis aangeaard, geschutsopstelling verdwenen gronddekking ervoor in de plaats, gracht om wachthuis gedempt, aan de flanken remises en in de keel een kruitmagazijn met wacht gebouwd, wal van traversen voorzien. 1886: Bouw remise, betonnen borstweringsmuren met munitienissen, aanleg batterij voor veldgeschut aan weerszijden achter het fort. 1933: Bouw kazemat van gewapend beton voor twee mitrailleurs op de plaats van de remise uit 1886.

Dit verdedigingswerk is aangelegd tussen 1844 en 1847. Het fort beschikt over een verdedigbaar wachthuis dat dateert uit 1844.  Aan de binnenzijde is nog goed te zien dat dit wachthuis verdedigbaar was.

Omstreeks 1880 is er aan drie zijden van het wachthuis een gronddekking aangebracht. Zodoende is er aan de buitenkant van het wachthuis niets meer van te zien. Het fort beschikt verder nog over een fortwachterswoning, een buskruit en projectielenmagazijn en een houten loods. Rond 1885 was het fort geschikt voor een bezetting van ± 50 manschappen.

 

Tussen 1933 en 1935 zijn de laatste verbeteringen aan het fort aangebracht in de vorm van een kazemat voor kanon en mitrailleur. Het aardige hieraan is dat de kazemat aan de voorzijde is voorzien van een stalen schild. Dit schild heeft een dikte van ± 20 cm en is afkomstig van het in 1927 gesloopte pantserschip "Hare Majesteit Tromp". Het fort is niet vrij toegankelijk, maar soms in september fortenmaand, te bezichtigen.
Het fort is zeker een bezoek waard.

 

Bron: verdedigingswerken.nl
Satelliet foto ©

 
Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook:


Natuurmonumenten


Serie foto's


Fort Kijkuit


Faceboopk