Fort Nieuwersluis


Functie: Beschermen damsluis in de Vecht, Vechtkaden, de spoorweg Amsterdam-Utrecht en de Keulse Vaart.

Wijziging / uitbreiding bebouwing: In oude fort (1746-1880) lag de sluis in het midden van het fort. 1851: Bouw bomvrije toren met rondgaande gracht en ophaalbrug, veranderingen in het aardwerk. 1880-1882: Bomvrije toren aangeaard, bouw remises en bomvrije kazerne. Het fort is in redelijke staat.

Dit verdedigingswerk is oorspronkelijk een torenfort met een aarden omwalling. Het fort is gebouwd tussen 1849 en 1851. In de jaren 1880 - 1882 is het fort sterk uitgebreid en voorzien van een bomvrije kazerne en remises voor het geschut. Het fort diende voor de verdediging van de sluizen in de Nieuwe Wetering en de Vecht. Het kon tevens de wegen langs beide zijden van de rivier, de spoorweg Utrecht - Amsterdam en het later aangelegde kanaal, onder schut nemen. Omstreeks 1885 bedoeld voor een bezetting van 447 man met 30 stukken geschut.


In de 17e en 18e eeuw werd om Nieuwersluis , aan beide zijden van de Vecht, een uitgebreid stelsel van verdedigingswerken aangelegd dat de naam 'Fort Nieuwersluis"kreeg. Het is nu grotendeels verdwenen. Wel zijn in de omgeving nog restanten van de fortgrachten te vinden. Het vroegere fort maakte deel uit van de Oude Hollandse Waterlinie, die zich in westelijke richting voortzette. Het huidige fort werd aangelegd in de zuidwesthoek van het oorspronkelijke werk.

 

Bron: verdedigingswerken.nl
Satelliet foto ©

 
Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook:

 

Natuurmonumenten


Rondleiding
Fort Nieuwersluis
(buitenkant)
(op YouTube)


Rondleiding
Fort Nieuwersluis
(binnenkant)
(op YouTube)


Facebook