Fort Ronduit

 

Fort ronduit

Functie: Dit polygonale fort diende ter bestrijking van de buitendijkse gronden ten noorden van de vesting Naarden en is door een gedekte gemeenschapsweg verbonden met Naarden. Het fort bevindt zich in een nog redelijke staat en bezit nog grotendeels intact aardwerk.

Het fort werd in de periode 1873 - 1875 ten noorden van de Vesting Naarden gebouwd op de plaats van een ouder gesloten verdedigingswerk (redoute) uit 1747 en een later zelfstandig aarden verdedigingswerk (retranchement) uit 1786. Dit werk had echter veel te lijden van de zee en is uiteindelijk verloren gegaan. De functie van fort Ronduit was het bestrijken van de buitendijkse gronden ten noorden van de stad om de doortocht van de vijand te beletten.

Het fort is voorzien van bomvrije gebouwen en omgeven door een natte gracht met (restanten van) een kraanbrug

Kraanbrug bij fort Ronduit te Naarden, een van de weinige nog bestaande kraanbruggen in Nederland is nog behoorlijk op orde.


Bron: www.stelling-amsterdam.org

Foto's: René Ros, www.stelling-amsterdam.org


Route

Satelliet foto ©

Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook:


Gebouw S'. Kazerne Ronduit


Kraanbrug
Fort Ronduit Naarden

(op YouTube)


Faceboopk