Fort 't Vossegat

 

Functie: In de eerste plaats ter afsluiting van het acces Kromme Rijn met beide kaden, weg Utrecht-Bunnik en ter verdediging van een inundatiesluis. Door bouw van fort Rijnauwen en fort Vechten veranderde deze bestemming.

Wijziging / uitbreiding bebouwing: Na de bouw van fort Rijnauwen en fort Vechten: sterke vereenvoudiging (lag in de tweede linie). Van een fort met drie bastions, reduit en twee ravelijnen met gedekte weg naar een simpel in de keel open werk. Slechts resten van het fort zijn over.

Fort Vossegat is tussen 1817 en 1819 gebouwd aan de oostkant van het oude centrum van Utrecht als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 1849 is het Fort voorzien van een bomvrij wachthuis.

Op een deel van het terrein is in latere jaren de Kromhoutkazerne gebouwd.

Tegenwoordig resteert weinig meervan het Fort, behalve enkele contouren van waterlopen en wegen.

 

Het fort is niet toegankelijk en ook niet te overzien.

Satelliet foto ©


 
Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Faceboopk