Fort Uitermeer


Westaanzicht


Functie: Beschermen sluis (eerst in, later naast het fort), Gravelandse Vaart en de daarnaast gelegen weg en spoorweg naar Hilversum. Wijziging / uitbreiding bebouwing: 1845: bomvrije toren met rondgaande gracht en ophaalbrug, wijziging aardwerk. 1878: toren aangeaard, plaatsing bomvrije gebouwen in het fort. Het fort is bijna geheel verdwenen.

De functie van dit fort was het afsluiten van de accessen, gevormd door de ’s-Gravenlandse Vaart met naastgelegen wegen en de spoorlijn Hilversum - Amsterdam; beheersen van de inundaties en aangrenzende gebieden en beveiligen van de nabij gelegen (inundatie-)sluis.

Het Fort Uitermeer is een fort met bomvrije toren, omgeven door natte gracht.

In 1673 aangelegd in de vorm van een hoornwerk, gelegen om de schutsluis. In 1845 is een ronde bomvrije toren gebouwd. In 1878 kreeg de toren een vlakke gronddekking en werden bomvrije gebouwen gebouwd. De schutsluis werd gesloopt; aan het buitenboord van de gracht bouwde men een nieuwe. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er veel munitiegebouwen gebouwd waarvan na 1990 een aantal weer is gesloopt.


Behalve een ruïne van de toren en restanten van de remises, staat er nog een remise in een bouwvallige staat.

Bron: Stichting Coehoorn

 

Loods E Zuidoostaanzicht


Bij dit fort hoort Kazemat Keverdijk, dat als een duintje te midden van vlakke weilanden ligt. Deze kazemat is begroeid met waaidennen gepland in 1932- 1934 en zou niet moeten opvallen.

Maar waaidennen in een veenlandschap is niet bepaald een gelukkige keuze.
Fort Uitermeer zelf heeft een lange geschiedenis die terug gaat naar het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Het is bij droog weer mogelijk om een wandeling rondom het fort te maken.

 


Foto's: René Ros, www.stelling-amsterdam.orgSatelliet foto ©

Voor meer informatie zie:

uiteraard

 

Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.