Fort Vechten


nieuws

Fort Vechten bereikbaar vanaf de A 12

Komende vanuit Utrecht rijdend op de A12 ligt ter hoogte van Bunnik aan de rechterzijde het benzinestation Slagmaat. Dit station is omgedoopt in De Forten.
Er is namelijk een doorgang in het achterliggende hek gekomen om vanaf het benzinestation naar het fort Vechten te kunnen wandelen en fietsen. Op de parkeerplaats zijn ca 20 parkeerplaatsen gereserveerd voor de bezoekers aan het fort Vechten  en de omgeving.
U moet rekenen op een kilometer lopen.
Het initiatief is een onderdeel van het project Routeontwerp van Rijkswaterstaat (de omgeving meer bij de A 12 te betrekken)
Wilt u alleen het fort bezoeken, is het aan te raden een parkeerplaats dichter bij het fort te zoeken. Raadpleeg hiervoor onze routebeschrijving Utrecht  - Fort Vechten

Houdt u zich aan de wettelijke regels die gelden voor een verzorgingsplaats!

Functie: Nagenoeg dezelfde taak als het fort bij Rijnauwen.

Wijziging / uitbreiding bebouwing: Het is een kruising van het polygonale en gebastioneerde systeem (bastaardsysteem). 1879-1881: Bouw van een grote bomvrije kazerne (zie afbeelding links) met remises, beide poortgebouwen in wachthuizen veranderd. 1882-1890: Aardwerk gewijzigd. 1914-1918: Loopgraven en schuilplaatsen van gewapend beton in het glacis aangebracht. 1939-1940: Bouw van o.a. drie gietstalen kazematten op de frontwal. Het fort verkeert in goede staat.

Het fort bij Vechten is gebouwd tussen 1868 en 1870. Het is een fort wat kenmerken heeft van een polygonaal fort en een gebastioneerd fort. Het reduit lijkt erg veel op het reduit van fort bij Rijnauwen. Het fort had als doel de Houtense Vlakte te verdedigen. Het fort maakte deel uit van de vooruitgeschoven linie, net als het Hemeltje, Rijnauwen en het werk aan de hoofddijk. Omstreeks 1885 was het fort bestemd voor ± 620 manschappen en ruim 80 stuks geschut. Ook op dit fort is er, net als o.a. het fort bij Rijnauwen, omstreeks 1880 een en ander aangepast. Op het fort is, voor twee flankbatterijen, een bomvrije kazerne gebouwd. Aan beide kanten van de kazerne is een poterne te vinden. Ongeveer halverwege is er een overgang naar de oude poterne van de flankbatterij te zien. In de kazerne  uit 1880 zijn verschillende manschapverblijven te vinden. Vanuit de munitieopslag kon men de munitie via gaten in het plafond met behulp van een takel omhoog brengen naar de boven de kazerne gelegen remises. Ook zijn hier zeer fraaie lampnissen te zien.

 

Om de kazematten van de flankbatterijen te voorzien van munitie was er een kruitopslagplaats gebouwd. Open vuur was in de opslagplaats uit den boze. Om de opslagplaats op een veilige manier van licht te voorzien plaatste men een olielamp in een nis, achter een glazen ruit. Deze ruit had een dikte van ± 2 cm. De lampnis kon men door middel van een deurtje afsluiten. Bijzonder hier is het schuifdeurtje. 

 

Reduit

Het reduit is net als bij het fort bij Rijnauwen een klein fort binnen het grote fort. Het diende als laatste verdediging wanneer het fort door vijandelijke troepen zou zijn ingenomen. In dit reduit zat oorspronkelijk een keuken zoals op de foto hiernaast te zien is. Deze foto is in de poterne van de zuidelijke flankbatterij gemaakt. Er zijn in het reduit een vijf tal kazematten te vinden. Opvallend is het metselwerk. Het plafond en de kazemat zelf lopen op verschillende manieren rond en de gebruikte stenen passen precies in elkaar. Een knap stukje werk wat in deze tijd onbetaalbaar zou zijn. Ook hier zien we een gietijzeren trap met tegen het plafond een sleestelling waarmee men de vuurmonden bovenop het reduit kon takelen.

 

Privaten

Ook de privaten zijn vrijwel gelijk als die van het reduit van het fort bij Rijnauwen. Alleen de afscheidingen tussen de privaten voor de manschappen ontbreken.

 

Koepelkazemat

Op het fort zijn drie kazematten met een gietstalen koepel te vinden. De meeste kazematten van dit type (uit 1939) zijn door de Duitse bezetter opgeblazen. Het staal gebruikte men voor de aanmaak van nieuw wapentuig.

Bron: verdedigingswerken.nlSatelliet foto ©

 
Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook:


Vechten
Fort Vechten


Faceboopk