Verdedigingswerk te Vreeswijk


Functie: Verdedigen van voor de inundaties belangrijke sluizen.

Wijziging / uitbreiding bebouwing: 1820 omgewerkt en in 1853 verbeterd. In later stadium weinig gewijzigd, doordat het ver achter de versterkingen van Honswijk lag. Het verdedigingswerk verkeert in redelijke staat.

 

Ook wel 'Fort bij Vreeswijk' genoemd. Aardwerk welke in 1786 is aangelegd en omgewerkt in 1820 en verbeterd in 1853. Gelegen naast de Lekdijk en voor Vreeswijk en verdedigde de er achter gelegen sluizen.
Het werk is in goede staat.

 


Fort Vreeswijk is een van de dertig forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de eeuwenoude verdedigingsgordel die binnenkort op de Werelderfgoedlijst zal worden geplaatst. Het onderhoud van Fort Vreeswijk heeft jaren stilgelegen en het kost nu veel geld om het fort te restaureren. Dat blijkt uit het ‘Inrichting- en gebruiksplan Fort Vreeswijk’ dat de gemeente Nieuwegein vorig jaar heeft opgesteld.

De gemeente Nieuwegein wil het opgeknapte fort gaan gebruiken voor een expositie over de Hollandse Waterlinie, zodat een bezoek aan de daarin gevestigde Oudheidkamer aantrekkelijker wordt. Het gerestaureerde fort zal tevens de fietsroute langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie populairder maken.

De gemeente Nieuwegein heeft de provincie Utrecht gevraagd om een forse bijdrage in de kosten van de restauratie van Fort Vreeswijk. Maar de provincie heeft deze subsidieaanvraag afgewezen, omdat het vooral een plaatselijk belang zou dienen.
Satelliet foto ©

 
Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook:


Verdedigingswerken
rond de Vreeswijkse sluizen.
(pdf)


Faceboopk