Fort bij Vuren

Afsluiten van het Waal-acces en bescherming van de voor en achter het fort gelegen sluizen, dekken van de oudere vesting Gorinchem tegen directe aanvallen.
Het fort had als grondvorm een aarden redoute op de Waaldijk, omringd door een natte gracht. In 1844 werd een redoute aangelegd met een bijbehorende lunet. Ten noorden van het redoute lag een tot het fort behorend lunet. 1847-1849: Bouw van een grote bomvrije toren in de redoute, bestaande uit een kelder, begane grond en verdieping, met een middellijn van 40 m. In 1878 werd de verdieping afgebroken en het fort voorzien van een gronddekking, waarop een batterij., omgeven door een gracht met ophaalbrug. 1873-1879: Ingrijpende wijzigingen, het aardwerk van de redoute met de lunet verbonden, de bomvrije toren verlaagd en ter bescherming aan de oostzijde voorzien van een aangeaarde vrijstaande contrescarpgalerij. In het noordelijk deel een bomvrije kazerne met remises gebouwd. Het fort verkeert in goede staat.

Toegang gratis


Contrescarpgalerij rond de bomvrije toren
(foto 25-08-1981)
foto: Belonje

Foto overgenomen met toestemming van
de Stichting Menno van Coehoorn

   Satelliet foto ©Google

 

 

 
Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook:


Fort Vuren
(Stichting Wandel
en Fiets)


Faceboopk