De Gedekte Gemeenschapsweg bij Honswijk


In de wal zijn op vier plaatsen emplacementen gemaakt voor in totaal 12 kanonnen. Dit geschut diende om de Lunet aan de Snel te flankeren en om het droog blijvende terrein ten noorden van de Lekdijk te kunnen bestrijken. De emplacementen zijn tegenwoordig nauwelijks meer als zodanig te herkennen. Alleen in het hoge deel van de borstwering zijn de contouren van enkele emplacementen nog vaag te onderscheiden.

In de jaren 1902 - 1904 werden hier vier betonnen schuilplaatsen gebouwd. Drie van de vier schuilplaatsen zijn nog intact; de vierde is een ruïne. Overigens kan men bij de ruïne duidelijk zien dat voor de bovendekking van de schuilplaatsen gebruik werd gemaakt van spoorstaven.

Een paar jaar later, in 1907, was men weer aan het werk met het maken van 18 munitienissen van cementbeton. En tijdens de mobilisatie 1914 - 1918 zijn er op enkele plaatsen scherfvrije groepsschuilplaatsen gebouwd. In het lage gedeelte ligt nog een enkel overgebleven exemplaar.

 

Bron: verdedigingswerken.nl


Satelliet foto ©

 
Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook:


Gedekte Gemeenschapweg
Oud Houten


Knallende opening gedekte gemeenschapsweg


Faceboopk