Werk aan de Karnemelksloot

Functie: Deze kleine werken bewaakten de Karnemelksloot en de tussen de batterijen gelegen inundatiesluis. De sluis is gerestaureerd en de batterijen zijn in gebruik bij scoutinggroepen.

Wijziging / uitbreiding bebouwing: Verbeterd in 1873.

De  batterijen aan de Karnemelksloot beveiligden de inundatiesluis in de Karnemelksloot en hadden de controle hebben over de  omliggende terreinen.

Deze Lunetten zijn voorzien van bomvrije gebouwen en omgeven door een gracht

Gebouwd in 1787. De oorspronkelijke lunetten uit 1787 werden in 1812 geslecht, om vervolgens in 1873 in een vergrootte versie opnieuw te worden gebouwd en voorzien van bomvrije gebouwen. De huidige toestand van de westelijke batterij is slecht, de oostelijke batterij is matig.

Bron: http://www.stelling-amsterdam.org

Printversie van de route (196 KB)

zuidoostaanzicht batterij Zuidoostaanzicht.
Foto: René Ros, www.stelling-amsterdam.org

 

keelzijde 2
Keelzijde.
Foto: René Ros, www.stelling-amsterdam.org

Karnemelksloot

Deze sloot werd in 1600 gegraven voor transport van turf naar Naarden en Muiden. De Karnemelksloot heeft een dominerende rol in het gebied gehad.
In de 18de eeuw is de sloot voorzien van een sluis en kade (eerst van hout, later van steen) om in oorlogstijd het omliggende land onder water te kunnen zetten. Men plaatste lunetten bij de sluis en groef rondom een flink stuk terrein af om het makkelijker onder water te kunnen zetten. In de 19de eeuw werden de lunetten in puin geschoten, en daarna verbouwd tot de huidige forten (aanleg Verlengde Fortlaan).
In de twintigste eeuw waren de weilanden rond de sloot vaker drassig. Men hoopte door de bouw van een gemaal het gebied ( Naardermeer) droog te krijgen. Dat lukte niet.
Daarna is geprobeerd het hele gebied (vooral Het Harde Gijzenveen) te egaliseren en op te hogen om het geschikter te maken voor veeteelt. Het Lagieskamp (natuurgebied) is in die tijd verkocht aan Bussum.
Sinds die tijd krijgt de sloot steeds meer een poldervaart functie.Satelliet foto ©

Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook:


Forten Karnemelksloot


Werken aan de Karnemelksloot
(plattegrond tekeningen)


Faceboopk