Fort bij de Nieuwe Steeg

 

Functie: Afsluiten van deze dijk met de tegen de binnenzijde van de dijk gelegen niet te inunderen terreinstrook, ondersteuning van de oudere werken van het Fort Asperen en ondersteuning van de wapenplaats.
Wijziging / uitbreiding bebouwing: Het fort is grotendeels gebastioneerd met een in het front gelegen zogenaamde lage of open flank ter grachtsflankering. Deze was bereikbaar via een onder de wal gelegen poterne. Het fort heeft een bijzondere bomvrij kazerne, bestaande uit twee gebouwen waarvan de gevelmuren recht tegenover elkaar staan met een tussenruimte van ongeveer vier meter. Aan de oostzijde zijn de gebouwen rondom aangeaard en met elkaar verbonden. Dit omdat het fort van twee zijden door belegeringsgeschut onder vuur kon worden genomen. Het fort verkeert in goede staat.

Fort Nieuwe Steeg is gebouwd in 1878 ten oosten van Asperen, ten zuiden van de Linge. Het diende ter afsluiting van een onoverzichtelijke bocht in de Linge, de Lingedijk en de hoger gelegen stroomrug. Bovendien steunde het fort de oudere werken van Fort Asperen en de Wapenplaats. Het fort is grotendeels gebastioneerd met een in het front gelegen lage of open flank ter grachtflankering. Deze was door middel van een onder de wal gelegen poterne bereikbaar. Het fort heeft een bijzondere bomvrije kazerne, bestaande uit twee gebouwen waarvan de gevelmuren recht tegenover elkaar staan met een tussenruimte van ongeveer vier meter. Aan de oostzijde zijn de gebouwen rondom aangeaard en met elkaar verbonden. Voor deze afwijkende oplossing werd gekozen, omdat het vrij liggende fort van twee zijden door belegeringsgeschut onder vuur kon worden genomen. Dit fort van Staatsbosbeheer is momenteel eigendom van Staatsbosbeheer en alleen toegankelijk op Open Monumentendag.

 

Bron: www.hollandsewaterlinie.nlSatelliet foto ©


 

 

 
Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook:


Voor activiteiten
www.staatsbosbeheer.nl

en

logo


Fort bij de Nieuwe Steeg
(m. verhoeks)


Faceboopk