Het offensief voor Naarden

Functie: Het moest de offensieve bewegingen van het veldleger op de hoge gronden voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie mogelijk maken. Al snel werd de bestemming gewijzigd tot opname van het terugtrekkende veldleger.

Wijziging / uitbreiding bebouwing: Vier van de vijf werken zijn afgebroken, slechts het grootste en belangrijkste werk is bewaard gebleven, namelijk het zogenaamde Hoofdwerk. Dit polygonaal ontworpen Hoofdwerk heeft een voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie unieke in de droge gracht vrijstaande en van schietgaten voorziene muur, met op de hoekpunten uitbouwen ter flankering.

De functie van deze 5 batterijen was de opnamestelling en uitvalsbasis voor troepen van het Veldleger.

Het hoofdwerk (Werk IV) is gebouwd als polygonaal fort met droge gracht, waarin een in Nederland unieke 3 m hoge gecreneleerde muur met uitbouwen voor flankeervuur, en twee bomvrije gebouwen. (gecreneleerde betekent van schietgaten voorziene)
Het hoofdwerk is nog aanwezig. Naast de muur bestaat het fort uit een Poterne, links en rechts 3 bomvrije verblijven (kazematten) en de Artillerieloods.

De twee kazematten zijn in restauratie. In 2002-2003 is de fortwachterswoning gereconstrueerd.
De artillerieloods biedt sinds begin 2000 onderdak aan een creatief / culinair centrum.

Het fort is een groene oase binnen de verstedelijking. Het terrein is echter door velen nog niet ontdekt. De stichting tot Beheer van Werk IV beoogt niet alleen het fort te restaureren, maar het eveneens toegankelijker te maken voor een groter en gevarieerd publiek.

 

Bron: http://www.stelling-amsterdam.org

Printversie van de route (196 KB)Satelliet foto ©Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook:


Fortificaties in Bussum en Naarden (pdf)


Kaart met niet meer bestaand Offensief van Naarden


Faceboopk