Vesting Muiden

 

Zuidoostaanzicht van het Muiderslot


Functie: De vesting diende ter afsluiting van de (voormalige) Zeedijk en de trekvaart van Naarden. Tevens beschermde zij de in de Vecht gelegen zeesluizen die belangrijk waren voor de inundaties.
Wijziging / uitbreiding bebouwing: De omwalling werd in de negentiende eeuw ingrijpend verbeterd. De vesting met haar in 1877-1879 gebouwde caponnière, remises en grote bomvrije kazerne verkeert in goede staat.

Hoewel Muiden vermoedelijk al veel eerder over een of andere vorm van stadsverdediging beschikte, besloot men pas in 1590 om van het strategisch gelegen Muiden een vestingstad te maken. Als onderdeel van de Hollandse Waterlinie heeft de vesting haar nut zeker bewezen. In de Frans-Duitse oorlog van 1870/1871 bleek de vesting nogal wat tekortkomingen te hebben (slechte onderkomens voor de manschappen, te weinig opslagruimte, verouderde wapens).


Daarom werd besloten de vesting te moderniseren. Het Muizenfort, een op een ravelijn (ongeveer driehoekig buitenwerk)  gebouwde caponnière, met wallen en natte gracht, bomvrije kazerne, remises. is daar het mooiste voorbeeld van. Het dateert uit 1874-1877

(Een caponnière is een in een droge gracht aangelegde gedekte doorgang naar een voorgelegen werk of een aan de voet van de hoofdwal gelegen uitbouw ter flankering van de gracht, zoals bij het Muizenfort)

Keel


De functie was het afsluiten van de accessen(een hoog terreingedeelte), gevormd door de Zeedijk en de Naarder trekvaart met de daarlangs gelegen wegen. Tevens het beheersen van de inundaties en het beveiligen van de inundatiewerken (o.a. sluis).
Het is een vesting De naam 'muizenfort' zou stammen uit de mobilisatie van 1939 toen de soldaten een grijsgroen uniform droegen dat al snel muisgrijs werd (genoemd). Bastion; een vijfhoekige aarden of stenen uitbouw van een verdedigingswerk


In 1577 zijn om de stad gebastioneerde wallen aangelegd. In verband met de opname van de vesting Muiden in de Stelling van Amsterdam zijn de wallen in 1877-1879 gemoderniseerd, onder andere door de bouw van bomvrije gebouwen.


WestbatterijMuiderslot
Vesting Muiden


Muiderslot
Satelliet fotos ©


Bron: www.stelling-amsterdam.org

Foto's: René Ros, www.stelling-amsterdam.org

Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Pampus


Muiderslot