Vesting Naarden - Wijziging / uitbreiding bebouwing:

De vesting was van grote strategische waarde, maar ook kwetsbaar omdat zij direct genaderd kon worden. Veel aanpassingen kwamen in de loop van de negentiende eeuw tot stand: een bomvrije poort (1877), bomvrije kazerne, remises, kazematten, schuilplaatsen en een militaire bakkerij. In 1926 is de vesting opgeheven. Thans is het grootste deel gerestaureerd en geeft een goed beeld van een vesting die in de loop der eeuwen is aangepast aan de veranderde strijdmiddelen en strijdmethoden.

Naarden is gevestigd in 1350 en is een van de weinige vestingen in Nederland die vrijwel geheel intact is gebleven. Naarden is de enige vesting in Europa met een dubbele gordel van wallen en grachten. De zespuntige stervorm, die de stad vanuit de lucht gezien onthult, is grotendeels ontstaan in de tweede helft van de zeventiende eeuw.

Zijn belang en daarmee zijn roerige en vaak gewelddadige geschiedenis, ontleende de stad aan de strategische ligging als grensvesting van het graafschap Holland en later als belangrijk onderdeel van de Hollandse Waterlinie.

In 1926 werd Naarden bij Koninklijk Besluit als vestingstad opgeheven. Dank zij de Stichting Menno van Coehoorn werd de vestingstad in oude glorie hersteld.

 

De vesting was van grote strategische waarde, echter kwetsbaar omdat er geen inundaties in het voorliggende terrein mogelijk waren. Veel aanpassingen kwamen in de loop van de negentiende eeuw tot stand: een bomvrije poort (1877), bomvrije kazerne, remises, kazematten, schuilplaatsen en een militaire bakkerij

Thans is het grootste deel gerestaureerd en geeft een goed beeld van een vesting met zijn aanpassingen in de loop der eeuwen door veranderde strijdmiddelen en strijdmethoden.

 

Vestingmuseum bevindt zich in en op het Bastion Turfpoort. Een bastion is een vijfhoekige uitbouw van de hoofdverdedigingswal. De gebouwen (kazematten), die allen onder een deklaag van zo'n 5 meter liggen, stammen uit de 17e, 18e en 19e eeuw. U kunt in de ondergrondse gangen dwalen, maar ook over het dak van het museum lopen.

 

Bron: www.stelling-amsterdam.org

Foto's: René Ros, www.stelling-amsterdam.org

Printversie van de route Bussum - Naarden(196 KB)Satelliet foto ©

Oorlog en vrede op het vestingpad 

Foto: Ton Kastermans


De zes bastions van Naarden zijn verantwoordelijk voor het stervormige uiterlijk van de wandelroute.

Foto: Ton Kastermans staat op site van de gemeente naarfden mogen we gebruiken met bron vermelding

 

Water, water en nog eens water, omgeven door met gras begroeide muren en eilandjes (ravelijnen) met bomen. Tenminste, als ze niet gekapt zijn. Want veel staat er niet meer. Daar wordt weer de begroeiing geplant zodat het wordt zoals het vroeger was. Maar natuurpad is op dit moment wel een groot woord.

 

Beschrijving: Vesting- en natuurpad , wandeling, Naarden

Begin en eindpunt: Parkeerplaats Bastion Nieuw-Molen

Lengte: 3,5 kilometer

Duur: 1,5 uur (met pauze)

Rolstoelers: geschikt Zie ook de
webpagina's van


logo musueum
Nederlands Vesting Museum


logo vesting
Vesting Naarden


vesting logo
Naarden Vesting


Naarden Vesting
International
Photo Website


Naarden Vesting
op YouTube


vestingvaart
Rondvaarten door
de Vesting Naarden
in klassieke schepen