De vier lunetten op de Houtense Vlakte

vier lunetten

Functie: Afsluiting van de Houtense Vlakte (een niet inundeerbare terreinstrook) en de later aangelegde spoorlijn.

Wijziging / uitbreiding bebouwing: Het zijn bijzondere vestingwerken voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, ze zijn namelijk voorzien van in de keel gecreneleerde en rondgaande halve bekledingsmuren (aan het eind van de vorige eeuw gesloopt). Omstreeks 1930: In lunetten 1,3 en 4 werden betonnen kazematten van gewapend beton gebouwd. Alle vier lunetten verkeren nog in goede staat


De vier Lunetten op de Houtense Vlakte (ten zuidoosten van de stad Utrecht) zijn aangelegd tussen 1822 en 1826. Omdat de Houtense Vlakte hoger ligt dan de omgeving kan het gebeid niet onder water gezet worden. Op deze van nature zwakke plek in de Waterlinie worden daarom op korte afstand van elkaar vier gelijkvormige verdedigingswerken gebouwd.


Rond 1885 waren de vier Lunetten samen bestemd voor een bezetting van 285 manschappen en 36 stuks geschut.

 

Overigens is de naam Lunet afgeleid van het Franse woord Lune, dat maan betekent. De vorm van de vier Lunetten lijkt dan ook op een halve maan.

 

Fort Lunet III is een gemeentelijk monument en wordt daardoor als cultuurhistorisch militair bouwwerk behouden. Tientallen jaren lagen ze ongestoord in het landschap. Maar door de rust konden de forten zich ontwikkelen tot natuurgebieden die begroeid zijn met bomen, struiken en andere planten. De forten zelf bestaan uit verschillende verdiepingen met een zware ronde toren, omgeven door wallen en een gracht.Satelliet foto ©

 
Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook:


Gemeente Utrecht
De Lunetten


Over het ontwikkelen van een "Gebiedsvisie Vier Lunetten op de Houtensevlakte" - informatie en links naar bestanden


Cultuur Historisch Onderzoek:
De Vier Lunetten op de Houtense vlakte bij Utrecht
(pdf)


Faceboopk