Werk aan de Groene Weg


Deze infanteriestelling werd pas tijdens de mobilisatie van 1914-1918 aangelegd ongeveer 1750m voor Fort Honswijk.
Dit was om te voorkomen dat een vijand rechtstreeks kon oprukken tot aan het oude Fort Honswijk.
Zo werd ook enige diepte in de stelling verkregen.
De stelling liep van de Noordelijke uiterwaarden van de rivier Lek tot en met de noordkant van de Achterdijk.
En ligt recht tegenover (aan de ander kant van de Lek) het Fort Everdingen.

Deze Stelling die bestond uit loopgraven werd stormvrij gemaakt door het gebruik van prikkeldraadversperringen en natte grachten de laatste zijn nog te zien.
Aan het eind van de eerste wereld oorlog werd het Werk aan de Groene weg voorzien van betonnen schuilplaatsen, Type 1918.
Hiervan zijn er 29 gebouwd waarvan er nog 21over zijn.

Deze infanteriestelling werd niet als de meeste werken na de eerste wereld oorlog geëgaliseerd en terug gegeven aan de rechtmatige eigenaar, maar net als Griftenstein in September 1922 officieel toegevoegd aan het Vestingstelsel (in 1922 opgegaan in de Vesting Holland)

Nadat de E.A.I te Utrecht op 12 December 1935 meld dat hij een geslaagde proef heeft gedaan met het maken van een schietgat in een schuilplaats Type 1918.
Mogen er 25 schietgaten worden geboord in de omgeving van Utrecht.
Deze opdracht moet defensie zelf uitvoeren.
Voor de Groene weg wordt een aannemer ingehuurd.
Hij moet van 10 schuilplaatsen MG -kazematten maken

Tijdens de Mobilisatie van 1939-40 werd er op het oude infanterie werk een groot aantal geroepschuilplaatsen (piramides)gebouwd.
Ook op het terrein tussen en fort en het Werk zien we nog een aantal Piramides terug.
Het Werk aan de Groene weg werd natuurlijk ook voorzien van moderne Mitrailleur opstellingen in de vorm van Gietijzeren kazematten.
Er hebben er hiervan minstens 3 gestaan maar we vinden er nog 2 terug.

Want van de stelling in de uiterwaarden zien we nog slechts 2 halve Piramides terug de rest is samen met de asperge versperring op de dijk verdwenen, als ook zaak van de dijkverhoging.
Het deel ten Noorden van de achterweg is niet toegankelijk en bestaat uit een fruitboomgaard.
Er moet op de achterdijk nog een aspergeversperring liggen.
Het interessante tussengedeelte met grachtjes en heuvels is in beheer bij staatsbosbeheer maar is vrij te bewandelen zo zegt een bordje aan de Achterdijk

 

Bron: verdedigingswerken.nl


Satelliet foto ©

 
Nieuwe informatie: Regelmatig

DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan
te bevelen.


Zie ook:


Staatsbosbeheer


Werk aan de Groeneweg opnieuw ingericht

Werk aan de Groeneweg
Oud Houten


Faceboopk