Naarden

De oudste vermelding van Naarden in historische documenten gaat terug op omstreeks het jaar 968.

Het wapen bestaat uit een zwarte dubbelkoppige Oostenrijkse adelaar in een gouden veld. Volgens overlevering zou het wapen van Naarden in het jaar 936 aan Naarden zijn geschonken door keizer Otto II, echter met zekerheid kan gesteld worden, dat de tweekoppige adelaar omstreeks 1300 in gebruik werd genomen.

ROUTE (klik kaartje voor groter beeld)

Naarden

Westwalstraat

Naarden Vesting
Turfpoortstraat rechtsaf
Peperstraat linksaf
Adriaan Dortsmanplein linksaf

Marktstraat linksaf
Nieuwe Haven rechtsaf
Wandelpad ‘’de Beer en het fort Ronduit’
Amsterdamsestraatweg

 

Printversie van de route Bussum - Naarden (196 KB)

De Middeleeuwse stad

Wanneer de stad werd gesticht is niet bekend, wel moet deze reeds vroeg marktrechten hebben gehad. Tijdens het bewind van graaf Floris V kwam het gebied onder het gezag van de graven van Holland en omstreeks 1300 werden stadsrechten verleend. De stad werd in 1350 bij het uitbreken van de Hoekse en Kabeljauwse twisten verwoest. De restanten verdwenen later in de Zuiderzee. Graaf Willem V van Holland liet de stad herbouwen op een strategische plaats op een noordelijke uitloper van de Gooise heuvelrug. In de 15de eeuw bezat Naarden een grote zeehaven voor de handel naar het Oosten en een ommuring met torens en poorten.

 

Het rampjaar 1572

'Bij de opstand van de Hollandse steden tegen het Spaanse gezag bleven de Naardense bestuurders trouw aan de Spaanse koning, maar kwam in augustus 1572 in handen van de geuzen. Na een Spaans beleg van een maand trokken Spaanse musketiers op 1 december 1572 de stad binnen. Honderden burgers werden vermoord en de stad werd in brand gestoken. Aan deze gruweldaad, beschreven door Lambertus Hortensius, herinnert een gedenksteen in het Spaanse Huis, dat destijds raadhuis was. De stadsmuren werden geslecht. Het nieuwe vestingplan van Adriaen Anthonisz in 1574 is voorzien van vooruitstekende driehoekige bastions voor geschutsopstellingen, waarbij ook de noordelijke stadsgracht binnen de vesting kwam als binnenhaven. In 1585 kon de nieuwe vesting stand houden tegen een aanval van Spaanse troepen. De nieuwe vesting Het tegenwoordige aanzien van de vesting als een uniek stervormig complex is vooral bepaald door de na 1674 uitgevoerde vernieuwingen. Aan het ontwerp werd gewerkt door Nicolaas Witsen en Adriaan Dortsman. Met de aanleg van zes grote bastions werd in 1676 begonnen. De eerste drie waren al klaar toen het plan in 1679 werd goedgekeurd door prins Willem III. Door afsluiting van de haven verplaatste de visserij zich naar Huizen. In 1685 waren de werken grotendeels voltooid, maar tot ca. 1740 werden nog uitbreidingen uitgevoerd.

 

Naar het artikel 'Naarden'. Bron: www.floryn.dds.nl


 

 

Fort RonduitVesting Naarden