Home
Historie van de waterlinies
Forten Forten & inundatiewerken
Download de route
Dorpen en steden langs de route
Hotels Wandel en fietstochten langs de route
Bezienswaardigheden Bezienswaardigheden en buitenplaatsen
Toeristische atrracties Toeristische attracties
Contact
Facebook

Maarssen

 

Geschiedenis van Maarssen
Archeologische vondsten uit de prehistorie zijn er nauwelijks gedaan in Maarssen. Ondanks dat in de Romeinse tijd de Romeinen op enkele kilometers afstand een fort hadden in het versterkte grensgebied te Utrecht en tevens de rivier de Vecht daarvandaan door het huidige Maarssen liep, zijn er ook uit deze periode niet tot nauwelijks vondsten.

Maarssen vermeld als Marsna
De eerste vermelding van Maarssen dateert uit de 9e eeuw als in een bezittingenlijst van de Utrechtse kerk de naam Marsna genoemd wordt. Vermoed wordt dat de plaatsnaam uit de Romeinse tijd stamt. De plaatsnaam houdt verband met natuurlijke elementen in dit gebied dat in hoge mate wateren, moerasssige gronden en venen kent. Bewoning vond in de vroege middeleeuwen waarschijnlijk plaats langs de rivier op hoger gelegen oeverwallen en stroomruggen. De aanleg van het versterkte huis Ter Meer in het huidige Maarssen dateert uit de hoge middeleeuwen. Nadat Ter Meer werd verwoest in 1672, kwam er een aanzienlijke buitenplaats onder dezelfde noemer voor terug, die tot 1903 bestond. Een nog uit de hoge middeleeuwen daterend bouwwerk is de 12e-eeuwse tufstenen toren van de Nederlands–hervormde kerk. In de middeleeuwen startte tevens in het grondgebied van het huidige Maarssen het ontginningswerk van de veengronden, dat daarna nog op grote schaal langdurig plaatsvond. Akkerbouw, wat later veeteelt op weidegronden, en huizenbouw kwamen daarvoor in de plaats.


Zie ook: Gemeente stichtsevecht Historie MaarssenKaartje Maarsen

Route (klik kaartjes voor groter beeld)


Werk bij MaarsseveenFort bij Tienhoven
Fort de GagelFort aan de Klop

Breukelen
(N402) Rijksstraatweg rechtsaf
Zandpad

Fort Tienhoven
Nieuweweg rechtsaf
Laan van Niftarlake
Looijdijk rechtsaf
Maarsseveense Vaart
Oudedijk
Maarsseveense Vaart

Fort Werk bij Maarsseveen

Maarsseveense Vaart rechtdoor naar

Maarssen

Maarsseveensevaart linksaf
Waterlinieroute richting Utrecht
Herenweg
Gageldijk rechtsaf
Gandhidreef
Gandhiplein op de rotonde 2/4 rond
Franciscusdreef rechtsaf
Vechtdijk linksaf

Fort aan de Klop

Vechtdijk linksaf
Vechtdijk rechtsaf
Utrecht
Franciscusdreef terug
Franciscusdreef
Gandhiplein op de rotonde 2/4 rond
Gandhidreef rechtsaf
Gageldijk rechtsaf

Fort de Gagel

Gageldijk linksaf


Printversie route Breukelen - via Maarssen - Utrecht (212 KB)DE WATERLINIE ROUTE

De enige toeristische autoroute van de Nieuwe Hollandse Waterlinie Van het IJsselmeer tot aan de Waal; van Bussum tot en met Gorinchem. Langs forten en vestingplaatsen.

Belangrijk: Door de ligging van aantal forten moet u soms na bezichtiging de aanrijroute weer terug.

Verstedelijking: Nieuwe ontwikkelingen rond Utrecht en Houten maken het bijna onmogelijk een mooie landelijke route langs de forten te vinden. Let u goed op de routeaanduiding!

Gelet op het landelijke van de route past u uw snelheid aan de wegomstandigheden en let op de fietsers en wandelaars.

Sluipwegen: Sommige wegen zijn aangeduid als 'sluipweg" Na 10.00 uur in de ochtend zijn ze weer toegankelijk voor het autoverkeer.

Advies: De route laat zich goed lezen. U kunt eventueel belangrijke gegevens op een detailkaart noteren. Indien u door plaatsen heen gaat, bijvoorbeeld Naarden, kunt u de plattegrond van deze plaats aanklikken.

INFORMATIE

Werkwijze: U kunt door middel van het aanklikken van de symbolen informatie krijgen over de forten, bezienswaardigheden en toeristische evenementen. Tevens zijn er symbolen voor antiekzaken, galeries, antiquariaten.


Aanliggende plaatsen: Door op de naam van de aanliggende plaatsen te gaan staan en aan te klikken, krijgt u de plattegrond van de plaats. In de plattegronden staan ook de symbolen met informatie.

Nieuwe informatie: Regelmatig DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan te bevelen.