Home
Historie van de waterlinies
Forten Forten & inundatiewerken
Download de route
Dorpen en steden langs de route
Hotels Wandel en fietstochten langs de route
Bezienswaardigheden Bezienswaardigheden en buitenplaatsen
Toeristische atrracties Toeristische attracties
Contact
Facebook

Schalkwijk

Schalkwijk is een dorp binnen de gemeente Houten . Het dorp was een eigen gemeente tot het in 1962 bij het veel jongere Houten werd ingelijfd. Schalkwijk heeft 1.973 inwoners (2005).
Schalkwijk ligt aan de Lek, nabij de spoorbrug. Er is op enige kilometers afstand een voetveer naar Culemborg.


Bijzonderheden
André Hazes pachtte in de jaren '70 een korte tijd het Schalkwijkse Café de Zwaan.
Ieder jaar wordt in Schalkwijk de jeugdwielerronde "Tour de Schalkwijk" gereden.
Schalkwijk had ooit een station waarvan alleen nog in een lijst van stationsnamen nog iets is terug te vinden. Wel loopt nog steeds de spoorlijn door het dorp (Utrecht-Den Bosch). Het dichtstbijzijnde station is Houten.

- De huidige parochiekerk van Schalkwijk werd in de jaren 1878-1879 gebouwd en staat op de plaats van de voormalige schuilkerk, een boerderij waar de katholieken sedert de reformatie kerkten. Rond 1880 zou pastoor G. Hilhorst van Schalkwijk het beeldje uit particulier bezit teruggekregen hebben. In 1883 vestigde zich een aantal zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef in het dorp. Het beeldje heeft vanaf dat moment in hun kloosterkapel een plaats gehad. Nadat de zusters in 1954 vertrokken waren is het beeldje weer in de parochie terechtgekomen. Sinds 1961 bevindt het zich in de kerk, aanvankelijk in een schrijn tegen de noordelijke kerkmuur bij de doopkapel, het latere mortuarium. Toen in 1993 de kapel van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand werd gerestaureerd en ingericht tot dagkapel, heeft het beeldje daar een plaats gekregen.

 

Cultusobject

- Het Schalkwijkse Mariabeeldje dateert uit de 14e eeuw, is 17,5cm hoog, van hout en gepolychromeerd. Maria draagt haar zoon op de linkerarm en in haar rechterhand houdt zij een gouden scepter vast. Jezus draagt een wereldbol. Beiden hebben een gouden kroon op het hoofd. Kroontjes en scepter zijn een geschenk van de bevolking ter gelegenheid van het gouden jubileum van het St.-Canisiusgesticht van de zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef. De voorwerpen werden in 1933 vervaardigd in de plaats van de oude attributen door atelier Van Roosmalen uit Utrecht. Toen het beeldje in 1961 in de kerk geplaatst werd, is door Jean van der Poll uit Bilthoven een smeedijzeren schrijn met glas ervoor vervaardigd.

 

Verering

- Hoewel het beeldje uit de 14e eeuw dateert, is er in de Schalkwijkse geschiedenis eigenlijk niets over bekend. De middeleeuwse geschiedenis bestaat uitsluitend uit een legende die geen plaats- of persoonsnamen bevat, kortom, die niet aan Schalkwijk kan worden verbonden. De legende, die mondeling van geslacht op geslacht zou zijn overgeleverd, vertelt dat een boer die op het land werkte een kind hoorde huilen. Afgaande op het geluid trof hij in een nabijgelegen put het Mariabeeldje aan. De plaatselijke pastoor zag hierin een mirakel en bracht het beeldje vervolgens over naar de kerk. Als gevolg van de reformatie zou het beeldje in particulier bezit bewaard zijn -tot de pastoor het rond 1880 terugkreeg.

 

- In 1883 hebben de zusters van Jezus, Maria en Jozef het beeldje onder hun hoede genomen en de verering sterk bevorderd. Zij hebben ook verhoringen genoteerd; deze aantekeningen zijn eveneens gezien door P.M. Heijmink Liesert, maar nadien verdwenen. De laatste gunst die werd toegeschreven aan Maria van Schalkwijk betrof de goede afloop van de evacuatie van het dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog. De verering heeft steeds een plaatselijk karakter gehad. Tegenwoordig worden nog geregeld kaarsen opgestoken bij het beeldje.


 

 DE WATERLINIE ROUTE

De enige toeristische autoroute van de Nieuwe Hollandse Waterlinie Van het IJsselmeer tot aan de Waal; van Bussum tot en met Gorinchem. Langs forten en vestingplaatsen.

Belangrijk: Door de ligging van aantal forten moet u soms na bezichtiging de aanrijroute weer terug.

Verstedelijking: Nieuwe ontwikkelingen rond Utrecht en Houten maken het bijna onmogelijk een mooie landelijke route langs de forten te vinden. Let u goed op de routeaanduiding!

Gelet op het landelijke van de route past u uw snelheid aan de wegomstandigheden en let op de fietsers en wandelaars.

Sluipwegen: Sommige wegen zijn aangeduid als 'sluipweg" Na 10.00 uur in de ochtend zijn ze weer toegankelijk voor het autoverkeer.

Advies: De route laat zich goed lezen. U kunt eventueel belangrijke gegevens op een detailkaart noteren. Indien u door plaatsen heen gaat, bijvoorbeeld Naarden, kunt u de plattegrond van deze plaats aanklikken.

INFORMATIE

Werkwijze: U kunt door middel van het aanklikken van de symbolen informatie krijgen over de forten, bezienswaardigheden en toeristische evenementen. Tevens zijn er symbolen voor antiekzaken, galeries, antiquariaten.


Aanliggende plaatsen: Door op de naam van de aanliggende plaatsen te gaan staan en aan te klikken, krijgt u de plattegrond van de plaats. In de plattegronden staan ook de symbolen met informatie.

Nieuwe informatie: Regelmatig DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan te bevelen.