stadhuis culemborg

Home
Historie van de waterlinies
Forten Forten & inundatiewerken
Download de route
Dorpen en steden langs de route
Hotels Wandel en fietstochten langs de route
Bezienswaardigheden Bezienswaardigheden en buitenplaatsen
Toeristische atrracties Toeristische attracties
Contact
Facebook

Culemborg

Klik op een icoontje op de kaart voor meer informatie.

 

De historie van Culemborg...

Culemborg wordt voor de eerste maal vermeld in twee charters d.d. 4 juli 1281, (Oork. St. Utr. nrs. 2075 en 2076). Het betreft de overeenkomst tussen Hubrecht van Bosinchem, erfschenker van het Sticht en het kapittel van Oudmunster te Utrecht, waarbij Hubrecht van het kapittel een hoeve te 'Kulenburg', waarop zijn kasteel is gesticht, als vrij goed ontvangt in ruil voor anderhalve hoeve in het gerecht Lanxmeer, ten zuiden van de huidige stad Culemborg gelegen.Op 21 november van hetzelfde jaar droeg Hubrecht van Bosinchem het slot, aangeduid met 'castrum dictum Culenburgh', op aan de Graaf van Gelre (Sloet nr. 1039) en ontving het in leen terug. Dit kasteel, dat of door Hubrecht, of door diens gelijknamige vader (gestorven vă² 31 mei 1271) gesticht zal zijn, stond volgens Voet van Oudheusden (blz. 15 en 429) ten westen van de huidige stad bij de voormalige Goilberdingerpoort. In 1314 wordt het kasteel vermeld als: 'het huis te Culenborch met 16 mergenland' (Arch. graven v. Cul. regest 39).De opkomst van Culemborg mag gesteld worden in de decennia rond het jaar 1300. ngetwijfeld hebben Hubrecht (gestorven 20 maart 1300 of 1301) en diens zoon Jan I (gestorven 29 september 1322), de ontwikkeling van de bij hun kasteel gelegen nederzetting sterk gestimuleerd. Volgens een acte van 1343 (Nijhoff. Gedenkw. I, nr. 399) 'maakten zij die stat van Culenborch'.Op 23 juni 13l0 gaf Jan van Beusichem het patronaatsrecht van de kerk van Culemborg over aan het kapittel van St. Jan te Utrecht (J. W. Berkelbach van de Sprenkel, Regesten Bisschoppen van Utrecht, nr.190). In de betreffende acte wordt vermeld, dat Jan deze kerk (St. Barbara) gebouwd had op eigen grond. Tegelijk met schenking werd de parochie Culemborg afgesplitst van het kerspel Beusichem.


Route (klik op het kaartje voor groter formaat)


Culemborg

Veerweg rechtsaf
Kleine Buitenom rechtsaf
Kleine Buitenom rechtsaf
Goilberdingerdijk linksaf

Fort Werk aan het Spoel

Diefdijk

Fort Everdingen


Printversie route Culemborg - Everdingen (96 KB)


 

 DE WATERLINIE ROUTE

De enige toeristische autoroute van de Nieuwe Hollandse Waterlinie Van het IJsselmeer tot aan de Waal; van Bussum tot en met Gorinchem. Langs forten en vestingplaatsen.

Belangrijk: Door de ligging van aantal forten moet u soms na bezichtiging de aanrijroute weer terug.

Verstedelijking: Nieuwe ontwikkelingen rond Utrecht en Houten maken het bijna onmogelijk een mooie landelijke route langs de forten te vinden. Let u goed op de routeaanduiding!

Gelet op het landelijke van de route past u uw snelheid aan de wegomstandigheden en let op de fietsers en wandelaars.

Sluipwegen: Sommige wegen zijn aangeduid als 'sluipweg" Na 10.00 uur in de ochtend zijn ze weer toegankelijk voor het autoverkeer.

Advies: De route laat zich goed lezen. U kunt eventueel belangrijke gegevens op een detailkaart noteren. Indien u door plaatsen heen gaat, bijvoorbeeld Naarden, kunt u de plattegrond van deze plaats aanklikken.

INFORMATIE

Werkwijze: U kunt door middel van het aanklikken van de symbolen informatie krijgen over de forten, bezienswaardigheden en toeristische evenementen. Tevens zijn er symbolen voor antiekzaken, galeries, antiquariaten.


Aanliggende plaatsen: Door op de naam van de aanliggende plaatsen te gaan staan en aan te klikken, krijgt u de plattegrond van de plaats. In de plattegronden staan ook de symbolen met informatie.

Nieuwe informatie: Regelmatig DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan te bevelen.

 

Restaurant 'bij mij'Restaurant 'Op de Haven'Kasteel Culemborg