Home
Historie van de waterlinies
Forten Forten & inundatiewerken
Download de route
Dorpen en steden langs de route
Hotels Wandel en fietstochten langs de route
Bezienswaardigheden Bezienswaardigheden en buitenplaatsen
Toeristische atrracties Toeristische attracties
Contact
Facebook

Vianen

Klik op een icoontje in de kaart voor meer informatie.Historie in het kort

De eerste bewoners in het gebied van Vianen waren gevestigd in Zijderveld, ± 3400 jaar geleden. Door de telkens optredende overstromingen raakte het gebied vervolgens ontvolkt totdat rond 1000 na Christus definitieve nederzettingen ontstonden.
De eerste kerk werd gebouwd in de buurtschap Gasperden, later Hagestein genoemd.
Verder ontstonden bewoonde kernen in wat nu genoemd wordt Helsdingen, Everdingen, Zijderveld en Vianen.

 

Een belangrijke gebeurtenis voor Vianen was het verwerven van het recht tot het houden van een markt twee maal per jaar. Hieruit is de thans nog steeds bestaande Paardenmarkt Vianen voortgekomen. Deze wordt gehouden 'de woensdag voor de tweede donderdag in oktober'.

Van 1331 tot 1335 stonden de kernen die thans samen de gemeente Vianen vormen, ook al onder gemeenschappelijk bestuur. Daarna waren het de heren van Arkel, Everdingen, Hagestein, Leerdam en Vianen die de dienst uitmaakten in de verschillende regio's. Tesamen vormden deze De Vijfheerenlanden.

 

Stadsrechten

Willem van Duivenvoorde wordt beschouwd als de bouwheer van Vianen. Deze verstrekte samen met Heilwich van Vianen het dorp zoveel privileges dat er gesproken kon worden van verkregen stadsrechten (1335/1336).)
Vianen werd aangelegd als een vestingstad. De graaf van Holland kon hiermee in roerige tijden de bisschop van Utrecht verder onder druk zetten.
Ook Hagestein verwierf stadsrechten. Deze werden in 1382 verleend door de heren van Arkel. Tot 1405 is er sprake van de stad Hagestein. In dat jaar maakten de graaf van Holland, de bisschop van Utrecht en de heer van Vianen heel Hagestein (kasteel en woningen) met de grond gelijk. Hetzelfde lot was kasteel Everstein beschoren.

 

Vianen vrijstad

Op deze tekening is duidelijk het middeleeuwse, met duidelijke, rechte pennestreken getrokken stratenpatroon te zien
Het oude stratenpatroon is ook in het moderne Vianen Stad nog aanwezig

Met de heren van Brederode begon een bloeiperiode voor Vianen. In die tijd was Vianen tegelijk stad en staat en daarmee ook vrijstad. Vrijsteden vormden een vluchtplaats voor lieden van bedenkelijk allooi. De term 'naar Vianen gaan' is nog steeds synoniem voor "failliet" gaan.
Kasteel Batestein was in deze periode een van de mooiste kastelen van Nederland. Een groot deel van het kasteel werd in 1696 voor een deel door brand verwoest. In de 19e eeuw werd het restant afgebroken en alleen de Hofpoort en een pompje herinneren nog aan de lang vervlogen glorieuze dagen van dit machtige bouwwerk.


Hagestein raakte achtereenvolgens onder de invloedsferen van de kerken van Utrecht, een aantal kapitaalkrachtige particulieren en de stad Dordrecht.
Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen volgden de geschiedenis van het graafschap Culemborg.
De Franse tijd maakte een einde aan de onderlinge strijd tussen kerkelijke en wereldlijke machten en bracht wat rust voor de verschillende kernen. Everdingen en Zijderveld werden in 1820 vanuit Gelderland bij Zuid-Holland gevoegd. Ook Hagestein werd losgemaakt van het Utrechtse en ingedeeld bij Zuid-Holland.

 

 

Hereniging

Ruim in de tweede helft van de twintigste eeuw groeide het besef dat gemeenten met een gering aantal inwoners niet goed opgewassen waren tegen de steeds zwaarder wordende eisen die de maatschappij aan deze stelden. Daarom besloot het kabinet tot schaalvergroting. Binnen de Vijfheerenlanden, met de gemeenten Leerdam, Meerkerk, Schoonrewoerd, Lexmond, Everdingen, Hagestein en Vianen leidde dit onder meer per 1 januari 1986 tot een concentratie van de gemeenten Vianen, Hagestein en Everdingen (met een paar kleine stukjes van Schoonrewoerd en Hei- en Boeicop) tot een nieuwe gemeente Vianen. Deze gemeente bleef wel deel uitmaken van Zuid-Holland en van de streek de Vijfheerenlanden.

 

Vianen naar Utrecht

Vianen, daarin gesteund door Everdingen en Hagestein, had echter al in het begin van de jaren tachtig aangegeven dat men meer zag in een aansluiting bij de provincie Utrecht.
Maatschappelijk gezien richtte met name Vianen en in wat mindere mate Hagestein zich voornamelijk op het Utrechtse. Bestuurlijk Vianen vond dat men die trend moest volgen om daar mee te kunnen praten waar de belangen van Vianen zich op richtten. In 2001 viel het besluit dat de provinciale herindeling een feit zou worden op 1 januari 2002.

 

Bron: vianen.nl
 

 DE WATERLINIE ROUTE

De enige toeristische autoroute van de Nieuwe Hollandse Waterlinie Van het IJsselmeer tot aan de Waal; van Bussum tot en met Gorinchem. Langs forten en vestingplaatsen.

Belangrijk: Door de ligging van aantal forten moet u soms na bezichtiging de aanrijroute weer terug.

Verstedelijking: Nieuwe ontwikkelingen rond Utrecht en Houten maken het bijna onmogelijk een mooie landelijke route langs de forten te vinden. Let u goed op de routeaanduiding!

Gelet op het landelijke van de route past u uw snelheid aan de wegomstandigheden en let op de fietsers en wandelaars.

Sluipwegen: Sommige wegen zijn aangeduid als 'sluipweg" Na 10.00 uur in de ochtend zijn ze weer toegankelijk voor het autoverkeer.

Advies: De route laat zich goed lezen. U kunt eventueel belangrijke gegevens op een detailkaart noteren. Indien u door plaatsen heen gaat, bijvoorbeeld Naarden, kunt u de plattegrond van deze plaats aanklikken.

INFORMATIE

Werkwijze: U kunt door middel van het aanklikken van de symbolen informatie krijgen over de forten, bezienswaardigheden en toeristische evenementen. Tevens zijn er symbolen voor antiekzaken, galeries, antiquariaten.


Aanliggende plaatsen: Door op de naam van de aanliggende plaatsen te gaan staan en aan te klikken, krijgt u de plattegrond van de plaats. In de plattegronden staan ook de symbolen met informatie.

Nieuwe informatie: Regelmatig DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan te bevelen.