Home
Historie van de waterlinies
Forten Forten & inundatiewerken
Download de route
Dorpen en steden langs de route
Hotels Wandel en fietstochten langs de route
Bezienswaardigheden Bezienswaardigheden en buitenplaatsen
Toeristische atrracties Toeristische attracties
Contact
Facebook

Kedichem

Het is niet precies bekend wanneer Kedichem is ontstaan, maar men neemt aan dat zo’n duizend jaar geleden de eerste bewoners zich hier vestigden. Op de wat hoger gelegen oeverwallen langs de Linge was men beschermd tegen het omringende water. Hier ontstonden de eerste nederzettingen. Kedichem maakte tot ongeveer 1400 deel uit van het Land van Arkel. Vanwege de ligging, op de grens tussen Holland en Gelre, had het dorp in de middeleeuwen regelmatig te lijden onder grensconflicten en plunderingen. Nadat de heren van Arkel, die in Gorinchem zetelden, verslagen waren kwam Kedichem onder het gezag te staan van het Graafschap Leerdam. Kedichem vormde een zogenaamde schoutambacht binnen dit Graafschap. Na de Franse Bezetting werden Kedichem en Oosterwijk in 1820 samengevoegd tot de gemeente Kedichem, waartoe ook het buurtschap Achterdijk behoorde.

 

Rond 1900 werd er in Kedichem een echt gemeentehuis gebouwd, wat tevens tot woning van de burgemeester diende. De burgemeester werd gedeeld met de gemeente Arkel. Nadat in de jaren vijftig de burgemeester en de ambtenaren naar Arkel verhuisden werd het grote pand verkocht en een kleiner gemeentehuisje gebouwd, wat tot het einde van het bestaan van de gemeente Kedichem in gebruik bleef.

 

Op 1 januari 1986 verloor het kleine Kedichem zijn zelfstandigheid en maakt sindsdien deel uit van de gemeente Leerdam.

 

Het water

De Linge is voor het dorp Kedichem altijd van grote betekenis geweest. De rivier vormde, reeds in de vorige eeuwen, een verbindingsweg voor de scheepvaart. Vee en andere landbouwproducten werden per schip naar de markt in Gorinchem vervoerd. Tot aan het begin van deze eeuw voer er ‘s maandags een boot naar de Gorinchemse markt.

 

De Kedichemse boeren, die hun wei- en hooiland aan de overkant van de Linge hadden, konden de buurtschap Vogelswerf bereiken met de veerpont. Er werd zelfs vee mee de Linge overgezet. Nadat de boeren hun land aan de overkant geleidelijk aan kwijtraakten en de verbindingen over de weg steeds beter werden, werd de pont in 1965 opgeheven. 

 

Het is in de voorbije eeuwen een aantal keren gebeurd dat in Kedichem de dijk doorbrak, vanwege de enorme watervloed die het Rivierengebied binnenstroomde. Hierbij ontstonden aan de westkant van het dorp enkele diepe kolken, de Wielen. De laatste dijkdoorbraak dateert van 1820, maar het gevaar is nog steeds niet geweken. De hoge waterstand en de grootscheepse evacuatie in deze streek, in 1995, ligt iedereen nog vers in het geheugen.

 

Bron: kekum.nl

Printversie route Spijk - Gorinchem (148 KB)


 

 DE WATERLINIE ROUTE

De enige toeristische autoroute van de Nieuwe Hollandse Waterlinie Van het IJsselmeer tot aan de Waal; van Bussum tot en met Gorinchem. Langs forten en vestingplaatsen.

Belangrijk: Door de ligging van aantal forten moet u soms na bezichtiging de aanrijroute weer terug.

Verstedelijking: Nieuwe ontwikkelingen rond Utrecht en Houten maken het bijna onmogelijk een mooie landelijke route langs de forten te vinden. Let u goed op de routeaanduiding!

Gelet op het landelijke van de route past u uw snelheid aan de wegomstandigheden en let op de fietsers en wandelaars.

Sluipwegen: Sommige wegen zijn aangeduid als 'sluipweg" Na 10.00 uur in de ochtend zijn ze weer toegankelijk voor het autoverkeer.

Advies: De route laat zich goed lezen. U kunt eventueel belangrijke gegevens op een detailkaart noteren. Indien u door plaatsen heen gaat, bijvoorbeeld Naarden, kunt u de plattegrond van deze plaats aanklikken.

INFORMATIE

Werkwijze: U kunt door middel van het aanklikken van de symbolen informatie krijgen over de forten, bezienswaardigheden en toeristische evenementen. Tevens zijn er symbolen voor antiekzaken, galeries, antiquariaten.


Aanliggende plaatsen: Door op de naam van de aanliggende plaatsen te gaan staan en aan te klikken, krijgt u de plattegrond van de plaats. In de plattegronden staan ook de symbolen met informatie.

Nieuwe informatie: Regelmatig DE WATERLINIE ROUTE bekijken is aan te bevelen.